gallery saoh  
 
 
gallery saoh wax  
gallery saoh class  
gallery saoh kibou  
 
 
tomos b  
GALLERY SAOH
& TOMOS B
 
   
WATANABE BLDG., 1-3-1
HON-CHO  NIHOMBASHI
CHUO-KU  TOKYO 
103-0023

TEL/FAX
@03-3271-6693
 
saoh@jpin.co.jp  
 
facebook  
   
TOMOS B  
 

Copyright©since2000-
All rights reserved

 
 
 
gallery saoh archive gallery saoh exhibition gallery saoh future
@ @ @ @ @@
 


- Gallery Saoh & TOMOS B -
KYOJIRO KITO Exhibition
 
- note of years -
 
9th(Thu) ~ 20th(Mon) January 2020
Closed on Sunday & National holiday

11:00~18:00
until 17:00 the last day

 
 
KITO KYOJIRO 2020
 Waiting   130x92cm

 
 


 
KITO KYOJIRO 2020
 
KITO KYOJIRO 2020 
 
KITO KYOJIRO 2020
 
KITO KYOJIRO 2020
 
KITO KYOJIRO 2020
 
KITO KYOJIRO 2020
 
KITO KYOJIRO 2020
 
KITO KYOJIRO 2020
 
 


TOMOS B
in the basement of Galley SAOH


  TOMOS B

 

 
 
TOMOS B

Watanabe building B1  1-3-1 NihonbashiHoncho
 Chuou-ku TOKYO 103-0023

tel. 03-3246-1630
@@@

 

BACK