gallery saoh  
 
 
gallery saoh wax  
gallery saoh class  
gallery saoh kibou  
 
 
tomos b  
GALLERY SAOH
& TOMOS B
 
   
WATANABE BLDG., 1-3-1
HON-CHO  NIHOMBASHI
CHUO-KU  TOKYO 
103-0023

TEL/FAX
@03-3271-6693
 
saoh@jpin.co.jp  
 
facebook  
   
TOMOS B  
 

Copyright©since2000-
All rights reserved

 
 
 
gallery saoh archive    gallery saoh exhibition    gallery saoh future


       

œ

Beeswax Transcription   21st - 31st August 2018

œ

Miyoko UCHIDA   3rd - 8th September 2018

œ

Junko MATSUMOTO   10th - 15th September 2018

œ

Koko ARAI   19th - 28th September 2018


- Gallery Saoh -
Exhibition featuring beeswax transcription
 
HIROKO ICHINO
KANAKO ENOMOTO
MIHO OTSUBO
MIKIO TAGUSARI
 
21st(Tue) ~ 31st(Fri) August 2018
Closed on Sunday
 

11:00~18:00
until 17:00 the last day


TENSHAGATEN2018
 
 
EEEWORKSHOPEEE
 
BEESWAX TRANSCRIPTION
 
* 24th(Fri) & 25th(Sat) August
@‡@13:30~
@‡A14:30~
@‡B16:00~
 
@Reservations required
    2,500yen
 
 
 
 
 


- Gallery Saoh -
MIYOKO UCHIDA Exhibition
 
3rd(Mon) ~ 8th(Sat) September 2018
 

11:00~18:00
until 17:00 the last day

   
 
 
UCHIDA MIYOKO 2018
 
 
 
 
 
 

- Gallery Saoh -
JUNKO MATSUMOTO Exhibition
 
10th(Mon) ~ 15th(Sat) September 2018
 

11:00~18:00
until 17:00 the last day

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gallery Saoh -
KOKO ARAI Exhibition
 
19th(Wed) ~ 28th(Fri) September 2018
 

11:00~18:00
until 17:00 the last day

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TOMOS B
in the basement of Galley SAOH


  TOMOS B

http://tomos-b.jimdo.com/
http://tomos-b.hatenablog.com/

 

 
 
TOMOS B

Watanabe building B1  1-3-1 NihonbashiHoncho
 Chuou-ku TOKYO 103-0023

tel. 03-3246-1630
@@@

 

BACK